Gyvenimas su Valera

valiera

Mūsų architektų/konsultantų konglomeratas, kurs glaudžiasi tarpukario lofte Stepono gatvėje, turi problemą.
Problema yra vardu Valiera.
Visų pirma, jis nemalonus kaimynas. Jis vienas iš dviejų aplink ofisą 20 metrų spinduliu gyvenančių žudikų. Pirmasis, bevardis iš gretimo bromo, kažkada papjovė savo sesers vyrą, o dabar jau kurį laiką yra ir atsėdėjęs, ir sugrįžęs į vietinių chronių gretas, ir taikiai sriaubia sau kažką alkoholiško – man tai panašu į su mielėmis raugintą uogienę.
Valiera gi nudobė savo žmoną. Tiesa, apkaltintas niekada nebuvo – ji neturėjo giminių, o Valieros tėvas kažkada buvo milicijos generolas, taigi jis kažkaip išsisuko, pasakė, kad nuo laiptelių nukrito, policininkai ex-milicininkai patikėjo, ir Valiera liko laisvėje.
Tik laisvę Valiera naudoja ne pagal paskirtį. Jis nuolatos prabado kieme stovinčioms mašinoms padangas. Anksčiau tuo užsiimdavo jo žmona, bet kai patapo nudobta, tai tuo užsiimti galimybės neturi, su šia sąlyga toliau padangas bado sutuoktinis Valiera.
Valieros tulžingumo priežastis – mašinos parkuojamos per arti jo įėjimo į butą. Valiera turi savo takelį, kurį visi žinome – geriau palikti neužstatytą, tačiau dabar bado net ir takelio neužstatančias mašinas, tiesiog šiaip netoli takelio stovinčias. O kiemas mūsų senamiestinis, nelabai didelis, ir Valierai suteikti prabangos neturėti mašinų po langais negalime. Nes ir patys tokios prabangos neturime.
Siuvėjos iš gretimo lofto kažkada įsiutę Valierą jau buvo įskundę, kad atseit matė padangų badymo faktą (nors iš tikrųjų nematė, bet aš jas pateisinu), ir Valiera buvo gavęs kokį tais lygtinį teistumą. Porą metų buvo ramu, bet Valiera vėl įsidrąsino. Penktadienį, pavyzdžiui, pradūrė viso tris padangas dviems mašinoms.
Tai pakankamai rimtai penetruoja mūsų kantrybę. Juolab, kad viena iš mašinų savaitgalį į Klaipėdą važiavo #ožkutis su šeima (o jei padanga būtų ne lėta išsileidus, o sprogus vidury autostrados?), o kitą vairavo nėščia moteris.
Taigi ofisas rezga keršto planą. Variantai gimsta kaip triušiukai triušidėje, bet srautas nesenka. Čia esminiai planai, bet yra begalės derivatyvų:
a) paimti lazdą, iškulti Valierai dantis ir sulaužyti ranką
b) paskųsti policijai ir prisiteisti streso sukeltą moralinę žalą
c) pastatyti mašiną ant Valieros takelio ir nufilmuoti padangos dūrimo aktą, ir tuomet teisuoliškai įteikti videomedžiagą policijai
d) Paimti tuščią benzo kanistrą, pripilti vandens, tuomet užeiti pas Valierą į svečius, viską apšlakstyti, uždegti degtuką ir, niekšui klykiant, lėtai jį numesti į vandens balutę. Ir iškošti “sekantį kartą čia nebus vanduo, nelaimingasai”.

Problema su šiais variantas yra tokia, kad žalos beveik ir nėra – padangą užvulkanizuoja už 15 litų, sprogti autostradoje ji nesprogo, už visa tai laužyti kaulus kažkaip neadekvatu. Kaip ir su kanistru žaisti.

Bet štai kolega D.T. atsiunčia išganingą pasiūlymą: kovoti su Valiera Gandžio stiliumi. TAigi planas e) yra toks: perkam seną, vos važiuojantį mašiniusą, kokių 1983-85 metų laidos, pageidautina didelį (Ford Scorpio, Opel Senator, Mazda 929 ar pan.), ir statom tiesiai ant Valieros takelio. Valiera į namus lipa per kapotą, pyksta, padangas bado. Ateina pavasaris.
Grakštus ir saldus, ištęsiantis keršijimo malonumą keršto planas.

Taigi, gal kas turi parduoti didelę labai seną (važiuojančią) mašiną?

Ačiū iš anksto.

P.S. Valiera dar yra įžymus autorius frazės “ir į kur, ir iš kur”. Taip jis kažkada pasakė į ragelį policijos dispečeriui beskųsdamas mane, kad įvažiavau su mašina į kiemą. Šiaip aš tokią teisę turiu net Valieros akyse, bet jis tada buvo girtas, manęs nepažino, ir visas svyruodamas paskambino 112, ir pradėjo aiškinti – turit atvažiuoti, čia kažkokia mašina atvažiavo, aš jos nepažįstu, čia privati nuosavybė, padarykit tvarką prašau. Policininkai, nesusivokdami Valieros pasąmonės sraute, bandė aiškintis – tai kas čia tokie atvažiavo, kur jie atvažiavo, iš kur atvažiavo?
Bet Valierai šie klausimai jau buvo per sunkūs. Atsiduso, riktelėjo į ragelį “kas .. kur.. IR Į KUR, IR IŠ KUR!!”, ir numetė trūbkę. Pasakė, kad dabar jau teks skambinti ministrui, ir kad visi išlakstys iš darbo. Ir nuėjo miegoti. Vėliau turbūt pradūrė kokią padangą.

P.P.S. Dar po siuvėjų langais sako, yra palaidota senutė žydė, kažkada neatlaikiusi akistatos su Vermachtu, kuriam ji pasirodė per sena getui, priverstiniam darbui ar koncentracijos stovyklai. Valieros takelis yra lygiai virš šio kapo. Gal tai ir būtų jo dvasio nerimo priežastis?